آدم اینجا تنهاست!
جز نقش تو در نظر نيامد ما را...جز كوي تو رهگذر نيامد ما را..(حافظ)
قالب وبلاگ
» خداحافظ!... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد :: ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» سکوت در هبوط :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» کودکی :: ٢٧ دی ۱۳٩٠
» رفتن و بودن :: ٢۱ دی ۱۳٩٠
» ۱٩ دی ۱۳٩٠ :: ۱٩ دی ۱۳٩٠
» ۱٩ دی ۱۳٩٠ :: ۱٩ دی ۱۳٩٠
» عشق :: ۱۸ دی ۱۳٩٠
» ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» شروع :: ۱٧ دی ۱۳٩٠
» 19.. :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» هست.. :: ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» الهم عجل .... :: ٢٦ تیر ۱۳٩٠
» برگشتی. :: ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» صامت! :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ...." نور".... :: ٤ دی ۱۳۸٩
» اکسیر زندگانی... :: ۳ مهر ۱۳۸٩
» سبب سازِ هستی! :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» الله صمد! :: ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
» فاذا سالک عبادی فانی قریب! :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» سفر... :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» تقدیر :: ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» سرمه ی سیاه چشمانت! :: ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» صبر .... :: ٦ تیر ۱۳۸٩
» 1.زلیخای ِ دنیا! :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» تنفر برابر با عشق نیست! :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» برزخ! :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» ابواب رحمت! :: ٢ خرداد ۱۳۸٩
» قل الحمدالله! :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خدا حافظ ای تو !!! :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» حبل الورید یا حبل الله! :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دلم میخواهد برود! :: ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یا اله العالمین... :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» مرگ = زندگی! :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» انا المیت... :: ٢٦ فروردین ۱۳۸٩
» یاد ..باد...ماند... :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» تاشکوفه باران دلتان مبارک.. :: ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» لا اله الا انت.. :: ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
» لا اله الا هو.. :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» مست دیوانه! :: ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» پنجره ی عشق.... :: ٤ اسفند ۱۳۸۸
» زود دیر می شود! :: ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» شب و روز .....ایمان و کفر! :: ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» تقدیر :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» دارالمجانین عشق! :: ٩ بهمن ۱۳۸۸
» رحمن.. :: ۳ بهمن ۱۳۸۸
» دور تا دورٍ دیوارٍ دلـ ـم! :: ٢٢ دی ۱۳۸۸
» آهنگی هم ساز با دل! :: ٢۱ دی ۱۳۸۸
» الله نور السموات.. :: ۱۳ دی ۱۳۸۸
» حق! :: ۱۱ دی ۱۳۸۸
» کل یوم عاشورا :: ۳ دی ۱۳۸۸
» قل هو الله احد.. :: ۳ دی ۱۳۸۸
» نور باران عشق.. :: ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» به خود آمده از عشق! :: ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» ایمان... :: ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» برابری... :: ۸ آذر ۱۳۸۸
» لحظه لحظه ام قربانی ات! :: ٧ آذر ۱۳۸۸
» بنده.. :: ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» نی ام! :: ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» صبر... :: ٥ آبان ۱۳۸۸
» فریاد یک سکوت! :: ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» سکوت.. :: ٩ مهر ۱۳۸۸
» غریبه ای،آشنا.. :: ٥ مهر ۱۳۸۸
» بهانه ی دل! :: ٤ مهر ۱۳۸۸
» ذکر... :: ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» تقدیری برای عشق... :: ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» رنگ عمل بر ظاهر دیوار وجود! :: ٢ شهریور ۱۳۸۸
» مهمان مداد رنگی های خدا.. :: ۳۱ امرداد ۱۳۸۸
» غرور :: ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» عشق :: ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» سراب :: ٢۸ تیر ۱۳۸۸
» روزنامه وار برای تو! :: ٢۸ تیر ۱۳۸۸
» گم شده ام! :: ۱ خرداد ۱۳۸۸
» من او :: ۱ خرداد ۱۳۸۸
» به نام او... :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دلتنگ نقطه چین هایم ...تا تو! :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» برگهای بهاری من! :: ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
» مجنون قصه هایم...غصه هایم قاصد لحظه هایت! :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» او... :: ۳ اسفند ۱۳۸٧
» یا عشق مددی! :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
» عشق! :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» این من!! :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» جدایی! :: ٢ دی ۱۳۸٧
» خنده! :: ٢ دی ۱۳۸٧
» اول! :: ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» هستم اگر مینویسم... :: ٦ مهر ۱۳۸٧
» خدای من! :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» بی توهیچم! :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» ب نام خالق آسمان... :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٧
» سال جدید..آدم جدید؟ :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» مرداب :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٦
» السلام عليک يا ابا عيدالله ... :: ٢٩ دی ۱۳۸٦
» يا حسين! :: ٢۸ دی ۱۳۸٦
» برف می بارد...لحظه می بافد... :: ۱٢ دی ۱۳۸٦
» من هايم...روزهايم!! :: ٩ دی ۱۳۸٦
» روزنامه آذر ماه! :: ٢٥ آذر ۱۳۸٦
» دلتنگ... :: ٦ آذر ۱۳۸٦
» روزمرگی های تکراری!! :: ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» پاييز..تنهايی..خدا...آرامش! :: ٥ مهر ۱۳۸٦
» خسته ام از...! :: ٥ شهریور ۱۳۸٦
» ی ورق ديگه! :: ٥ شهریور ۱۳۸٦
» قلب را هم دستی بايد کشيد! :: ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» ما از تو،به غیر تو نداریم تمنا :: ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» مریم .... :: ٢ تیر ۱۳۸٦
» هم آغوشی ماه و زهره! :: ٢ تیر ۱۳۸٦
» I can do it... :: ٢ تیر ۱۳۸٦
» کوری ام را رنگ دیدن بخش! :: ٦ خرداد ۱۳۸٦
» ای کاش پيش از اين... :: ٦ خرداد ۱۳۸٦
» دلم شکست! :: ۱ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه! :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» درک من از زندگی :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» خدا هست... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اميد هايم....تشنه دانش هستم... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آشتی! :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» خسته از تکرار دم و بازدم.... :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» در این سرای بی کسی در نمیزند...ب قلب پر ملال ما پرنده پر نمیزند :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» من بودنم را بگیر! :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» با چشم زيبا بين! :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» دنای مجازی :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» سال نو...تکرار دوباره ها! :: ۳ فروردین ۱۳۸٦
» با من بمان! :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» آدمـک آخــرِ دنيــاست ، بخند :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» دنیای شیشه و سنگ :: ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» شکست=پيروزی :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
» بيدار ميمانم! :: ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
» حقيقت را چه سود؟ :: ٥ اسفند ۱۳۸٥
» خسته ام :: ٥ اسفند ۱۳۸٥
» در سکوتم شکستم. :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» سرا و مدرسه و بحث و علم و طاق ورواق...چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست! :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
» مرداب را نميخواهم. :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» کربلا غوغاست امروز...روز عاشورا ست امروز! :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
» ۲ محرم! :: ٢ بهمن ۱۳۸٥
» سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی....خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی! :: ٢٠ دی ۱۳۸٥
» فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان...لب بگشا که میدهد لعل لبت بمرده جان! :: ٢٠ دی ۱۳۸٥
» پله پله تا خدا! :: ٧ دی ۱۳۸٥
» دلم تنگه...! :: ٧ دی ۱۳۸٥
» يلدا! :: ۳٠ آذر ۱۳۸٥
» پسر کوچولو.. :: ۳٠ آذر ۱۳۸٥
» يقين! :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» سرگردانی! :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» به اميد فردايی بهتر! :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» هلا :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» يه حس خاص :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» هراس... :: ٩ آذر ۱۳۸٥
» پرواز... :: ٥ آذر ۱۳۸٥
» تلخ شده ام! :: ٥ آذر ۱۳۸٥
» تلخ ترين صبح! :: ٥ آذر ۱۳۸٥
» کاش هیچگاه گم نشوم! :: ۱٩ آبان ۱۳۸٥
» دلم..! :: ۱٤ آبان ۱۳۸٥
» آسمان زیباست...اگر ببینم! :: ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» باران...اشک...تکرار.... :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
» حس.... :: ٢٧ دی ۱۳۸٤
» اميد در نگاهم ترانه ميخواند! :: ٢٢ دی ۱۳۸٤
» تنهايم...تنها :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٤
» ميتوانم.... :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
» واژه... :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
» خسته ام!! :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٤
» دلم برای پرواز تنگ است... :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٤
» نميدانم؟!خسته ام...خسته... :: ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» دلم گرفته.... :: ٦ تیر ۱۳۸٤
» ....تنها.... :: ٩ خرداد ۱۳۸٤
» تنهاترين مهــــــــتاب!!!* :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

آدم اینجا تنهابا خداست...
نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب

 


بک لينک