آدم اینجا تنهاست!

جز نقش تو در نظر نيامد ما را...جز كوي تو رهگذر نيامد ما را..(حافظ)

یکی را دوست دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمیداندبه برگ گل نوشتم من تو ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 37 بازدید
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
8 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
2 پست
مهر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
11 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
پایان
1 پست
ارامش
1 پست
عشق
19 پست
مشق_عشق
2 پست
تولد
3 پست
من
3 پست
مهتاب
1 پست
19_شهریور
1 پست
خدا
9 پست
رمضان
3 پست
ظلمت
1 پست
تجرأت
1 پست
عجل
1 پست
لولیک
1 پست
الفرج
1 پست
الهم
1 پست
سکوت
6 پست
کیارستمی
1 پست
صامت
1 پست
سرمست
1 پست
نور
3 پست
دل
3 پست
قلوب
1 پست
نماز
3 پست
عید_فطر_89
1 پست
نیاز
1 پست
الله_صمد
1 پست
غریبه
2 پست
قریب
2 پست
سفر
1 پست
نحل
1 پست
خزر_آباد
1 پست
بیماری
1 پست
تقدیر
2 پست
شفا
1 پست
شعرا
1 پست
سجده
1 پست
سرمه
1 پست
مولانا
4 پست
یوسف
1 پست
مصر
1 پست
یعقوب
1 پست
تنهایی
2 پست
تنفر
1 پست
جدایی
1 پست
آخرت
1 پست
رحمت
1 پست
الله
8 پست
باب
1 پست
آرامش
1 پست
نمل
1 پست
خداحافظ
1 پست
تو!
1 پست
سلام_اخر
1 پست
انسان
2 پست
سعی
2 پست
حبل_الله
1 پست
دیوانه
2 پست
رفتن
1 پست
باران
2 پست
ابراهیم
1 پست
اتش
1 پست
دوست
1 پست
بارانی
1 پست
مرگ
1 پست
باد
1 پست
یاد
1 پست
اسم_اعظم
1 پست
عید
1 پست
بهار
1 پست
نوروز
1 پست
شکوفه
1 پست
پرواز
1 پست
پروانه
1 پست
پیله
1 پست
سبحانک
1 پست
سخت
1 پست
آسان
1 پست
مست
1 پست
پدربزرگ
1 پست
حق
1 پست
پیری
1 پست
دین
1 پست
ایمان
2 پست
کفر
1 پست
شب_و_روز
1 پست
خلق
1 پست
چشم
1 پست
کن_فیکون
1 پست
جنون
1 پست
مجنون
2 پست
دنیا
2 پست
رحمن
1 پست
حدید
1 پست
دیوار_دل
1 پست
آهنگ
1 پست
زمر
1 پست
شکر_و_صبر
1 پست
حقیقت
1 پست
پروردگار
1 پست
سیاست
1 پست
قلب_و_قدم
1 پست
گردنک_شی
1 پست
عاشورا
1 پست
ذکر
3 پست
قل
1 پست
هو
2 پست
احد
1 پست
تسبیح
1 پست
شرح
1 پست
مزمل
1 پست
صبر
3 پست
شکر
2 پست
برابری
1 پست
خالق
1 پست
نشانه
1 پست
الارض
1 پست
فردو-_قم
1 پست
الرحمن
1 پست
لبخند
4 پست
غم
1 پست
انتها
1 پست
بازی
1 پست
آشنا
1 پست
سوال
1 پست
بهانه_دل
1 پست
امتداد
1 پست
حافظ
1 پست
دیوار
1 پست
اخلاص
2 پست
عمل
2 پست
خودسازی
1 پست
غرور
1 پست
ماه_او
1 پست
انفطار
1 پست
عادت
1 پست
ظهور
1 پست
سراب
1 پست
امتحان
1 پست
روز_حساب
1 پست
بهار_88
1 پست
مرده
1 پست
دلتنگی
1 پست
نوروز_87
1 پست
سال_87!
1 پست
زندگی
1 پست
مرداب
1 پست
نفس
1 پست
انسانیت
1 پست