خنده شیرین من ازگریه تو تلخ تر است نمیدانم شکرها دیگر شیرین نیستند یا زهرها دیگر تلخ یا نه شاید هم من بد مزه کرده بودم شکر از همان اول تلخ بوده

یا نه شاید سهراب راست می گفت واژها را باید شست واژه باید خود باران باشد

اما باز هم نمی شود هنوز خنده من تلخ است کاش می توانستم گریه کنم شاید  باران اشکهایم تلخی این خنده را از صورتم پاک کند 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهتاب

واژه ای در قفس ست...لحظه ای بی درنگ..در تپش ثانیه ها می مانم