بيدار ميمانم!

ورق ورق میخورد عمر،خورشید می خوابد و ماه بیدار میشود،مهتاب میماند و من بی تاب میشوم....

دلم برای گذشته تنگ شده است و فردا دلم برای امروز تنگ میشود

خوابم  و تا هزار سال دیگر خواب میمانم و روزی که بیدار میشوم دیگر دیر شده است خیلی دیر

«ای کسانی که ایمان آورده اید!چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟!نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید!»آیه ۲ و ۳...سوره صف

میخوام چیزی بگم اما نمیدونم میتونم؟یا نه....برای خوابیدن وقت زیاد است میخواهم دنیایم را بیدار بمانم همین...خوشحالم که چند تا از گره های به هم بافته ذهنم باز شد....

الهی به امید تو....

******

/ 4 نظر / 6 بازدید
صدرا

سلام اربعین حسینی رو تسلیت عرض میکنم صد مرده زنده مي‌شود از ذکــر يا حســــين اربـــاب ما معلم عيســـي بن مـريم اســت عيســـي اگر درآخر عمرش به عرش رفــت قنداقه حســـين شرف عرش اعظم اســـت با يوسفش مقايســــه کردم، نگار گفــــت او شـاه مصر باشد و اين شــاه عالم اســت

صدرا

کتاب زندگی تنها کتابی است که نميشود ورق های رفته و خوانده شده اش را برگرداند ما بايد در اين صفحه ای که هستيم به فکر صفحه های بعدی زندگی باشيم تا از صفحه های رفته بهتر خوانده شوند و عمل نيز هم

صدرا

وقتی تا آخر اين صفح رفتم تازه فهميدم که تو چرا تنها هستی؟ پس اين اعضای لينکت کجايند؟؟ خيلی کتابی شد. واسه چی من اين لينکتو نميبينم؟