/ 8 نظر / 10 بازدید
مهدی

اگه قلبت آسموني باشه، چرا كه نه؟

مطهره

چشمهايت را بگشا ..آسمان نه در بالا که هر جا تو بينديشی هست!... پاک پاک بمان!

مطهره

من اين ترم می خوام واسه ارشد بخونم و يه مدتی کم تر آفتابی بشم! حالا يه چيزی آپ می کنم و يه مدت بای ميدم ! تو هم که دعا می کنی واسه من و معصوم؟ فعلا ميل شيطنت خونم اومده پايين.. دارم خانوم ميشم نه؟ اين روزا زياد حس ماه رمضونی ندارم! امسال يه جور ديگه است ... حتی ربنا ها هم به دلم نمی شينه ! نکنه از پاکيم دور شدم؟ نمی دونم مهتاب ... می دونی هر چی از بيست سالگی آدم ميگذره زندگی يه جور ديگه واسه آدم جلوه می کنه! هر روز برخوردای جديد...آدمای جديد..افکار جديد..نگاههای جديد...پر از دغدغه ام ۱ تو حصارشون گير کردم..گريزی نيست اقتضای اين دوران هست! تو هم همين حس و داری مگه نه؟

تمساح

مهتابی بدون نوشتن نميتونه باشه...در نوشته هاش معصوميت...و نگاه کودکانه...شوخی های کودکانه موج ميزنه...کودکی يعنی پاکی...هر کی ندونه من ميدونم...نگران نباش...آسمون بايد هر چند وقت ابری بشه...بعد يه بارون حسابی بزنه تا همه گناههای مارو بشوره...اين قانون خداست...ياهو

مروارید

بااااااااااااااااااريکلا مهتاب جووونب ! راستی سلام ... من تازه رسيدم ... بالاخره دانشگاهه و هزار و يک گرفتاری ... در ضمن من عاشق آسمونم موفق و شاد و پيروز و هميشه عاااشق *

هلال

مهتاب خوبم ٬ می توانی با هر قدم به طرفش دورتر شده باشی ٬ ولی فقط همين ٬ فقط دورتر ٬ نه زشت تر و نه پست تر ... فقط دورتر و جز اين هيچ ... هر چه بوده تجربه بوده ٬ تجربه هايی که برايت لازم بود ٬ خوب يا بد ٬ به قول خودت زشت يا پست ٬ لازم بود . حتی اگر حالا هم نمی شد ٬ يک زمانی در زندگی ات بايد و بايد اين را تجربه می کردی . پس به قول خودت کمی فاصله بگير ٬ هر چه که بوده ٬ همه آنچه که بوده را از همان فاصله دورتر نگاه کن ٬ آن وقت شايد يک جور ديگر ببينی ... من اين زشت و پست را قبول ندارم .

هلال

مهتابم ٬ چرا م يخواهی به سادگی قبل هايت باش ؟ مگر سادگی قبل هايت جز ناآگاهی و کم تجربگی بوده ؟؟؟؟ حاضرم قسم بخورم که همين حالا هزاران بار ساده تر هستی يا حداقل به همان اندازه ساده ... مگر ساده گی برای تو به منظور نا آگاهی و کم تجربگی است ؟؟؟ اگر این طور فکر می کنی ٬ اگر فکر می کنی نا آگاهی و کم تجربگی خوب هست هیچ ... اما باور کن تنها فرق اکن.ن تو اين هست که کمی با تجربه تر هستی ٬ ديده هايت ٬ شنيده هايت ٬ رفتارهايت ٬ ... و اين هيچ بد نيست ... من به جرات می توانم بگويم هنوز پاک هستی به همان پاکی زمانی که از مادرت متولد شدی ... چون تعبير پاکی چيزی نيست که با آنچه می پنداری و خوب می ئانم چيست ٬ از بين برود ... مطمئن باش پاک هستی و تا وقتی فلب پاکت را داری هيچ نیرویی در دنيا نمی تواند بر اين پاکی تو کوچکترين خدشه ای وارد کند .

کوچک کويري

سلام... به همون خدا سوگند که الان حتی پاک تر از قبلی که تونستی به پاکی اون موقعت پی ببری .... . به سوی نور در حرکت باش بذار هيچ وقت سايه جلوت قرار نگيره ..... . مواظبت کار سختيه چه برای خود باشه چه برای ديگران.... مواظب خودت و همه باش يا علی