سرگردانی!

دنیای سرگردانی واژه و واژه و تلسم و من و نفهمیدن!.....

لعنت به من،واژهای سرگردان

          لعنت به تو،دریای بی انتها

                     لعنت به ما،بازیچه ی دست خدا!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید